top of page

מלאך שומר

לכל אחד מאיתנו מלאך שומר !

המלאך השומר שלכם איתכם מאז הנשימה הראשונה שלכם ותמיד יהיה שם בשבילכם,

מלאך זה הוא ייחודי לכם ונמצא איתכם בכל מקום שאתם הולכים.

אתם אף פעם לא לבד!

Angel statue

זהו מלאך שיכול להביא לכם נחמה בזמנים האפלים ולעזור להצית ניצוץ של תקווה כי המצב ישתפר!

אם עשיתם בחירות שלא היו לטובה הגבוהה ביותר שלכם,

מלאך זה יכול להראות לכם איך לשחרר את הבחירות ותוכלו לבצע בחירות חדשות.

מעל לכל, מלאך זה יודע שהכל משתנה כל הזמן בחייכם ואם הינכם פתוחים לאמץ את אותם שינויים, אתם באופן אוטומטי עוברים לזרימה גבוהה בה הכל יכול להשתנות.

המלאך השומר מעודד כאשר מחליטים החלטות חשובות.

וכן למצוא פתרונות לבעיות, לעבור מכשולים...

כשתתחברו אל המלאך השומר שלכם,תוכלו להגשים כל מה שהינכם זקוקים לטובה העליונה ביותר שלכם.

התחברו ללב והקשיבו להדרכה הפנימית שלכם ברגעים אלו ותוכלו להגשים כל חלום.

יחד עם הבנה שכל אחד מכם הינו ייחודי.

הבדל בין מלאך שומר למדריך רוחני:

▪ מלאך שומר נמצא תמיד לעזרה מרגע הלידה, ללא תנאים. מלאך זה נשאר קבוע מרגע לידתך עד חזרתך לשמיים, הוא משגיח עליך ומכוון אותך תמידית.

▪ מדריך רוחני, חי פעם חיי אנוש, ולאחר מותו קיבל הדרכה כיצד לשמש לך כמדריך.

אסור למדריך הרוחני להתערב בבחירה החופשית או להחליט החלטות עבורכך. המדריך נמצא כדי לעזור במתן ייעוץ כללי, נחמה, ובעת הצורך אזהרה מפני סכנה.

המדריכים הרוחניים יכולים להיות קרובי משפחה שנפטרו.

Comments


כתבות אחרונות
bottom of page