top of page
שולחן ועליו הקריסטלים של אריאלה ארדיטי
טיפול באמצעות קריסטלים, מטוטלת ותקשור
טיפול בהתאם לתכונות הקריסטלים בריפוי פיזי או רגשי/נפשי. לרוב משולב עם טיפול הילינג ובשיטות אנרגטיות שונות, כאשר לקריסטלים תכונות מחזקות אנרגיה אשר נמצאת בחוסר באזורים מסויימים בגוף.

אנרגיית הקריסטל עוצמתית ומאפשרת זרימה בזמן טיפול.

במהלך השנים התוודעתי לכישורים מולדים שבי, התחברתי לידע עליון המכוון אותי באבחון, בטיפול וסוג הטיפול לו זקוק המטופל משתמשת בידע זה לאבחון וריפוי. כמו כן, ליעוץ והכוונה של המטופל בתחומי החיים השונים לדרך חיים נכונה.

bottom of page