top of page

ילדי היהלום 2015 עד 2021 - המשך למאמר ילדי היהלום משנת 2012 עד 2020


ילדים שעדיין נולדים טהורים כפי שנמסר לי בתיקשור.

ילדי האור הם כולנו, בהתאם להתפתחות של הנשמה שירדה לעולם בכל תקופות החיים.

אידיגו, ילדי קריסטל, ילדי אדמה, ילדי ריינבואו וילדי היהלום

שהינם גם ילדי הבראשית שעדיין נולדים בתקופה זו של התעלות,

אליהם מצטרפים ילדי הדולפין

וילדי הכוכבים.🃏🌟🌟


אותו גן שקיים אשר לא הופעל בעבר אפשר להפעילו בכל נקודת זמן כי הוא קיים בגוף האתרי -רוחני שלנו.

דרך ההתפתחות של כל אחד ואחת והתודעה הרחבה אליה אנו נפתחים מראה בבהירות את אותם סלילי הד.נ. איי. הרוחני, שלא נראו בעבר באותה בהירות ועתה הם נראים, כככל שאנו נפתחים למימדים גבוהים יותר נפתחים

מסכי התודעה שלנו.

העבודה היא שלנו!

ובהתאם לכך אנו מפתחים את ראיית מערך סלילי הדי אן איי הרוחניים הם קיימים כפי שהמימדים

ה 12 עד 24 והילך קיימים.

אל לנו להגביל את המקום אליו אנו נפתחים.

השונות בין הילדים היא באישיות שלהם ובהבנה שלנו אותם .

הקושי של הוריהם להבין את הילדים האלו הינו כאשר הם, ההורים, בוחרים להשאר בתודעה ישנה או התודעה המוכרת.

מבחינה נשמתית הפוטנציאל קיים כפי שקיימים עוד 2 מערכי סלילי די אן איי.

בימים אלו עברתי למימד עתיד אשר לקחה אותי, מדריכה רוחנית שחברה אלי בתחילת דרכי הרוחנית , מוריאל שמה,

אל כוכב במערכת פלנטה מקבילה לפלנטה ארץ בה התודעה היא תודעת העתיד אליו אנו נפתחים כל אחד בהתאם להתפתחות האישית שלו.

משם רואים דרך טלסקופ את פלנטת ארץ.

אפשר לשייט לשם ולראות את ריבוי התודעות שהרי אין תודעת על אחת, המסלולים קיימים ונפתחים לראיה שלנו כל יום שנשמתנו תבחר להיזכר בגוף האור אשר עימו נבראנו מבראשית ❤


המשך למאמר ילדי היהלום שנולדו בשנת 2012 - לחצו כאן


באהבה,

אריאלה ארדיטי


© זכויות שמורות אריאלה ארדיטי

Comments


כתבות אחרונות
bottom of page