קלף מסר של קלפי זן אושו בעברית:

נשמו מספר נשימות,היו בשקט,ושאלו שאלה:

לחצו על הקלפים לקבלת מסר -